5S sistema

Hello world! Please change me in Site Preferences -> This Category/Section -> Lower Description Bar

Įmonės veikla negali būti efektyvi jeigu joje žaliavos nesurūšiuotos, įrankiai nesutvarkyti, darbo aplinka netvarkinga ir nešvari, darbo procedūros nestandartizuotos, nėra vidinės tvarkos palaikymo. Dėl kylančių problemų su žaliavomis ir įrankiais yra stabdoma gamyba, krenta produktyvumas. Dėl nesutvarkytos darbo aplinkos ir nestandartizuotų procedūrų galimi nelaimingi atsitikimai ir avarijos, kurie taip pat stabdo gamybą ir krenta produktyvumas.

Veiksminga veiklos efektyvumo didinimo priemonė yra 5S koncepcija, taikoma pramonės ir paslaugų įmonėse. 5S koncepcija skirta sumažinti gamybos ar paslaugų teikimo išlaidas didinant kiekvienos darbo vietos produktyvumą. Geresni rezultatai pasiekiami naudojant regimuosius ženklus ir aptarnaujant darbo vietą.

5S koncepcija sudaro 5 elementai:

  • Sort (Seiri) (surūšiavimas);
  • Set in Order (Seiton) (sutvarkymas);
  • Shine (Seiso) (spindėjimas);
  • Standardise (Seiketsu) (standartizavimas);
  • and Sustain (Shitsuke) (sustiprinimas).

Tokia tvarkos sistema naudinga įmonei nes:

  • 5S principai keičia darbuotojų požiūrį į darbą, ugdo atsakomybę ir drausmingumą;
  • Tinkamai sutvarkyta darbo vieta įgalina darbuotojus geriau ir produktyviau dirbti ir siekti aukštesnės produkto ar paslaugos kokybės;
  • Organizacijos patalpų, darbo vietų tvarka, švara, saugios darbo sąlygos gerai nuteikia klientus. Jos kuria patikimos, gerai valdomos įmonės įvaizdį ir padeda pelnyti pripažinimą.

 

Surūšiavimas: daiktai surūšiuojami į dažno, vidutinio ir reto naudojimo, pašalinami visi daiktai iš darbo vietos, kurie nėra būtini einamosioms operacijoms ir veiksmams atlikti.

Sutvarkymas: daiktai laikomi nuolatinėse darbo vietose, taip sutaupomas laikas daikto paieškoms. Jie išdėstomi taip, kad būtų lengva paimti ir nesugriauti tvarkos. Sumažinus daiktų kiekį darbo vietoje ir juos geriau išdėsčius, instrumentai, dokumentai ir kitos darbo priemonės greičiau surandamos. Netvarkingas darbuotojas praranda laiką daiktui ieškoti, todėl mažėja jo darbo efektyvumas. Įrankių paruošimas, kad jie būtų lengvai ir greitai panaudojami taip pat sužymėti.

Spindėjimas: įmonėse darbo vietas ir paskirtas teritorijas darbuotojai valo ir tvarko patys. Savitarna keičia požiūrį į darbo vietos švarą, tvarką, ugdo atsakomybę, skatina jos „neteršti” ir nuolat rūpintis higieninėmis darbo sąlygomis. Tvarkingos darbo vietos, švarios grindys, mechanizmų ir įrengimų valymas, vykdoma švarios darbo vietos politika.

Standartizavimas: tai nuolatinis švaros ir tvarkos palaikymas ir vizualizavimas. Vizualizavimas yra simbolių, ženklų naudojimas patalpų, daiktų, dokumentų paskirčiai, laikymo vietai pažymėti. Vizualinės priemonės ypač svarbios darbo saugai užtikrinti. Vizualiniai simboliai ar ženklai atkreipia darbuotojo dėmesį, padeda išvengti darbo su įrengimais klaidų. Priešgaisrinės ar kitų nelaimių apsaugos simboliai ir ženklai nurodo saugos priemonių vietą ir naudojimo būdą. Darbo metodų įdiegimas, kad užtikrintų pirmų trijų elementų palaikymą.

Sustiprinimas: užtikrinimas ir naujų įpročių sukūrimas, kuriuos priima kiekvienas ir atlieka teisingai procedūras. Kasdienis 5S taisyklių vykdymas ugdo darbuotojo drausmingumą, kitus gerus įpročius ir padeda organizacijai sklandžiau veikti. Drausmės principas ugdo ir kolektyvinę drausmę, keičia darbuotojų požiūrį į darbą ir bendrą organizacijos kultūrą.

Darbuotojus skatina malonesnės darbo sąlygos, didesnis darbo pasitenkinimas ir galimybė daryti įtaką savo darbo kokybei. Didžiausia nauda įmonei yra aukštesnė produkto kokybė, didesnis produktyvumas, didesnis kliento pasitenkinimas ir įmonės augimas.

Dėl sutvarkytos aplinkos darbuotojai jaučiasi saugesni, sumažėja nelaimingų atsitikimų skaičius, padidėja darbo našumas ir produktyvumas. Dėl standartizuotų procedūrų sumažėja arba visiškai išnyksta avarijų tikimybė. Gamyba vyksta nenutrūkstamai, nes išnyksta problemos dėl žaliavų ar įrankių. Vidinės tvarkos palaikymas neleidžia kilti naujoms problemos arba leidžia jas pašalinti labai greitai ir ankstyvojoje fazėje. Įmonės veikla tampa efektyvi ir produktyvi.