Diegimas

Hello world! Please change me in Site Preferences -> This Category/Section -> Lower Description Bar

Kur tikslinga taikyti „6 sigmas“?

Teoriškai visuose pasikartojančiuose procesuose, pvz.:

 • Gamyboje
 • Aptarnavimo sferoje
 • Personalo valdyme
 • Pardavimuose
 • IT
 • Sveikatos apsaugoje ir t.t.

Tačiau praktikoje, ji sėkmingiausia gamybiniuose technologiniuose procesuose.

Faktoriai, būtini sėkingam “6 sigmų” diegimui:

 • Nuoširdus susidomėjimas klientu ir jo pageidaujama kokybe;
 • Sprendimai ir veiksmai, paremti duomenų analize bei faktais;
 • Orientacija į procesą, jo gerinimą ir kontroliavimą/valdymą;
 • Proaktyvinis (anksčiau nei prasidės problemos) valdymas;
 • Bendradarbiavimas “be sienų” (korporatyvinių procesų skaidrumas);
 • Tobulybės siekis ir atlaidumas nesėkmėms.

Šis, matematine statistika grįstas problemų sprendimo kelias, “6 Sigmose” yra įgyvendinams per penkių stadijų DMAIC (Define, Measure, Analyse, Improve, Control) ciklinį procesą:

ciklinis-procesas

 • Apibrėžk (Define): aiškiai apibrėžiama problema ir tikslai (siektini resultatai). Šioje stadijoje pagrindiniai įrankiai: „smegenų šturmas“ (angl. “brainstorming”), proceso srautų diagrama, Pareto diagrama;
 • Išmatuok (Measure): išmatuojamas/nustatomas esamas proceso veikimo kokybės lygis. Šioje stadijoje pagrindiniai įrankiai: matavimo prietaisų analizė, proceso veikimo kokybės indeksai (Z, Cp, Cpk), T-testas, F-testas, Chi kvadrato testas;
 • Išanalizuok (Analyse): nustatomos priežastys, lemiančios esamą proceso kokybę. Šioje stadijoje pagrindiniai įrankiai: korialiaciniai grafikai, histogramos, priežasčių ir pasėkmių analizė (“žuvies kaulo” diagrama), eksperimentų sudarymas, statistinis regresinis modeliavimas;
 • Patobulink (Improve): imamasi priemonių tas priežastis pašalinti ir pasiekti norimą proceso veikimo kokybę. Šioje stadijoje pagrindiniai įrankiai: įrangos tobulinimas, proceso darbo optimizacija, inovacijos;
 • Kontroliuok (Control): įdiegiama tinkama proceso kontroliavimo/monitoringo sistema tam, kad užtikrintų pasiektą kokybės lygį. Šioje stadijoje pagrindiniai įrankiai: automatinio procesų valdymo/kontroliavimo teorija, Statistinis Proceso Monitoringas, nauja procesų valdymo įranga.