Gamybos optimizavimas

Hello world! Please change me in Site Preferences -> This Category/Section -> Lower Description Bar

Įmonės gamybinės veiklos efektyvumo didinimas turi būti nukreiptas į technologinių-gamybinių procesų optimizavimą, efektyvumo kėlimą bei inovacijų diegimą. Prieš pradedant įgyvendinti realius projektus įmonėse, reikia įvertinus jų ekonominį efektą.

Visose įmonėse yra trys pagrindinės tobulinimo sritys, kurių potencialai skirstomi į motyvacijos, kompetencijos ir veiklos organizavimo (technologijos) sritis. Žemo produktyvumo priežastys dažniausiai būna visose srityse, jos daro viena kitai įtaką ir sąlygoja. Didžiausias gerinimo rezervas yra tinkamas veiklos organizavimas. Veiklos organizavimo metodus reikia tobulinti analizuojant juos kaip sistemą visumos požiūriu. Norint pakelti įmonės efektyvumą, visada atkreipiamas dėmesys į veiklos organizavimą. Veiklos organizavimo vertinimas, analizė ar jos perorganizavimas vyksta sudarant ir vykdant įvairaus pobūdžio projektus.

Skyriai, kuriuose žemas produktyvumas perorganizuojami:

 • Analizuojama jų veikla, nustatomi tikslai ir uždaviniai dėl produktyvumo kėlimo, priimamas sprendimas pradėti pertvarkymą;
 • Renkama informacija apie procesus, išteklius, organizavimo metodus, įvairių galimybių projektavimas;
 • Ruošiamas ir tobulinamas pirminis projektas;
 • Plėtojamas detalaus persitvarkymo planas;
 • Prognozuojamos persitvarkymo pasekmės, numatomos būsimos kliūtys ir problemos;
 • Galutinio persitvarkymo plano pataisos ir tobulinimai;
 • Projekto įgyvendinimas ir diegimas.

Tobulinant produkciją, didinant produktyvumą įmonėje prasideda permainų procesas. Pagal trijų produktyvaus darbo kategorijų modelį 3 laipsnio produktyvus darbas pats efektyviausias. Keičiama ir perorganizuojama produktyvumo didinimo veikla. Tobulinimus vykdantis personalas mokosi produktyviai dirbti ir produktyvumo didinimo principų. Žinodami veiklos tikslą jie kuria, parenka ir diegia alternatyvas, perteikia žinias kitiems. Keičiantis sąlygoms inicijuoja pokyčius ir tobulina nusistovėjusią tvarką. Tokia sistema suteikia įmonei pranašumą.

Neegzistuoja pasaulyje tokių įmonių ar organizacijų, kurios nesiektų optimalaus produktyvumo lygio. Ilgoje perspektyvoje toks lygis įmonėms suteikia daug pranašumų. Jos tampa pelningos, pajėgios atlaikyti konkurencines kovas. Produktyvumo rodikliai sukoncentruoti į kokybę. Susiformavo aukštos kokybės poreikis, todėl daug dėmesio skiriama gaminių ir paslaugų kokybei užtikrinti bei vidiniams ir išoriniams paslaugų veiksniams.

Nuolatinis veiklos gerinimas turi būti visos įmonės veiklos principas, apimantis tiek individualų darbuotojo lygį, kai jis kiekvieną dieną ieško būdų atlikti darbą gerai, tiek grupės, skyriaus ir visos įmonės lygmenis. Radikalūs pokyčiai, leidžiantys pereiti į naują kokybės lygmenį, vyksta projektų metu.Nuolatinis tobulėjimas pasiekiamas užbaigiant senus ir pradedant naujus projektus.

Projektas apibrėžiamas kaip vienkartinis, unikalus veiksmas, turintis aiškią pradžią ir pabaigą, turintis konkrečią misija, kurią reikia įgyvendinti.
Išskiriami pagrindiniai projektų tikslai:

 • kelti gamybos technologinių procesų efektyvumą, kurio tikslas, kad jie vyktų kuo optimaliau, tolygiai, ir kuo mažesnėmis sąnaudomis bei resursais;
 • atlikti įmonių energetinį vertinimą, įgyvendinti reikalingas priemones, siekiant sumažinti energetinių išteklių eikvojimą;
 • organizuoti įmonės pagrindinius verslo procesus taip, kad išaugtų vertę kuriančių procesų efektyvumas ir išeiga, o šalutiniai procesai vyktų greitai ir mažiausiomis sąnaudomis.
 • organizuoti veiklą taip, kad sumažėtų tiesioginės ir netiesioginės išlaidos bei pakiltų našumas ir produktyvumas;
 • organizuoti pardavimų darbą taip, kad pardavimų planas taptų strategijos ir taktikos ašimi, o pardavėjų darbas taptų žymiai profesionalesnis ir efektyvesnis;
 • ieškoti mokslinių, technologinių ir vadybinių inovacijų, kurios suteiktų galimybę pakelti įmonę į aukštesnį konkurencingumo lygį.

Įmonės užsibrėžtiems tikslams pasiekti naudojami ir taikomi pažangūs įrankiai:

 • „6 sigmos” metodika;
 • „LEAN” metodika;
 • procesų analizė, matematinis modeliavimas, optimizacija (operacijų tyrimas ir valdymas);
 • gamybos planavimo optimizacinių modelių sudarymas;
 • procesų statistinis monitoringas; energetinis vertinimas.

Įmonės įgyvendindamos gamybinės veiklos efektyvumo didinimo projektus pasiekia ekonominio efekto. Vykdant įvairaus pobūdžio projektus vyksta gamybinės veiklos organizavimo vertinimas, analizė ar jos perorganizavimas. Projektų metu vyksta radikalūs pokyčiai, leidžiantys pereiti į naują lygmenį. Užbaigiant senus ir pradedant naujus projektus pasiekiamas nuolatinis tobulėjimas.

Darbo ciklo trumpinimas, našumo didinimas ir darbo sąnaudų mažinimas yra pagrindiniai efektyvumo didinimo rezervai. Gamybos savikaina mažėja didėjant darbo našumui, nes mažėja darbo sąnaudos bei darbo užmokestis pagamintos prekės vienetui. Didėjant darbo našumui gamybos apimtis didėja, todėl mažėja pastovieji kaštai produkcijos vienetui. Gamybos kaštų mažinimo šaltinis yra išlaidų mažinimas medžiagoms, žaliavoms, energijai.

Daugiau informacijos www.HorasMPM.eu