Lean diegimas

Hello world! Please change me in Site Preferences -> This Category/Section -> Lower Description Bar

Lean projektai įmonėse, o ne retai ir visa lean filosofija, vis dažniau tampa daugelio kompanijų kasdienybė. Tačiau norime pabrėžti, kad tai nėra mados ar vizualinio pasitenkinimo reikalas. Lean sistema turi aiškias užduotis ir projektai nukreipti jas spręsti. Suprantama, ši metodika paplito ne be reikalo, turbūt vienas ryškiausių jos pliusų – aiškiai pamatuojama projekto nauda, kuri išreiškiama:

 • sutaupytais pinigais;
 • sutrumpintais operacijų ciklais;
 • išaugusių našumu;
 • atsisakyta nereikalingais darbais ar procesais;
 • sumažėjęs sandėliavimo lygis (tiek žaliavų, tiek galutinės produkcijos);
 • atsisakyta nereikalingo darbo inventoriaus, o likusio išaugęs tikslinio panaudojimo lygis;
 • ir kt.

Lean projektai igyvendinami pagal šią schemą:

lean-projektu-igyvendinimo-schema

 1. Etapas – nustatyti ir įvertinti galimybes pagal svarbą klientams ar įmonei. Pirmiausia atliekamas „smegenų šturmas“ svarbiausių problemų sąrašui sudaryti ir išrenkamos problemos, kurių sprendimas gali atnešti daugiausia naudos ir įgyvendinimas nereikalauja kardinalių pokyčių.
 2. Etapas – projekto pasirinkimas ir apimčių nustatymas; Sudaroma Lean projekto komanda, apsibrėžiama projekto vieta, apimtys, inventoriaus, procesų ir personalo įtraukimo laipsnis.
 3. Etapas – esamos situacijos matavimas ir dokumentavimas. Šiame etape pagal esamą situacija sudaroma detali įmones procesų schema (pagal projekto apimtį), gali būti, kad teks sudaryti ne viena schemą tam, kad išryškinti esamas situacijas ir problemas. Į šias schemas įtraukiami aktualūs duomenys ir kiti parametrai. Taip nustatoma kas bus matuojama ir kaip vertinsime pagerėjimą. Užfiksuojama esama situacija.
 4. Etapas – procesų šiukšlių identifikavimas ir šalinimas. Tai analizės etapas, kurio tikslas rasti procesų šiukšles, jų atsiradimo priežastis bei numatyti būdus joms šalinti.
 5. Etapas – trikdžių šalinimas ir srauto optimizavimas. Šiame etape naikinamos procesų šiukšlių atsiradimo priežastys bei vizualizuojamas darbas ir procesai. Tokiu būdu pasiruošiama tobulinimo planams, t.y. išgryninamas darbas ir procesai.
 6. Etapas – tobulinimo planų įgyvendinimas ir įtvirtinimas. Tai realus ir fizinis sudarytų tobulinimo planų įgyvendinimas.
 7.  Etapas – matavimas ir palaikymas. Šiame etape pagal naują esamą situacija sudaroma detali įmones procesų schema (pagal projekto apimtį), paprastai pasirenkamas tiks pats atvaizdavimo tipas kaip 3 etape. Į šias schemas įtraukiami aktualūs duomenys ir kiti parametrai. Užfiksuojama esama situacija ir lyginama, koks pagerėjimo lygis pasiektas.
 8.  Etapas – gerosios praktikos sklaida įmonėje. Geros praktikos sklaida įmonėje visuomet svarbu, tik Lean projektų atveju svarbu, kad visi kompanijos darbuotojai vystytų gebėjimus rasti ir savo darbe tobulinimo galimybių bei palaikyti pasiekto pagerėjimo lygį.