Lean mokymai

Hello world! Please change me in Site Preferences -> This Category/Section -> Lower Description Bar

Lean mokymai gali būti įvairaus pobūdžio bei turinio, priklausomai nuo poreikio ir tikslų:

Vidiniai (apmokomi darbuotojai įmonės viduje) mokymai:

  • Lean komandos apmokymas. Tai platus kursas su įmonės duomenimis ir situacijomis, po mokymų įgalinantis vykdyti nesunkius projektus ar atlikti tam tikras užduotis;
  • Lean pagrindų suteikimas. Kursas, kurio tikslas išsamiai supažindinti su Lean metodiką, taikomais įrankiais bei įvertini galimą projektų ekonominę naudą;
  • Pažintiniai mokymai. Tikslas – supažindinti personalą su šia sistema, jos filosofija bei teikiama nauda. Po šių mokymų įmonė gali diskutuoti ar ši sistema jiems priimtina ir atneštų naudos.
  • Konkrečios tematikos mokymai. Kai kurios įmonės jau turi savo Lean komandas, bet nori pagilinti žinias atskirose srityse, patobulinti įgūdžius ar išklausyti kitų patirties.

Išorinius mokymus organizuojame periodiškai, daugiau informacijos čia…