Lean projektai

Hello world! Please change me in Site Preferences -> This Category/Section -> Lower Description Bar

Didžiajai daliai klientų pageidaujant neskelbti, jog jų įmonėje vykdomi optimizaciniai projektai, įsipareigojam neviešinti nei įmonių pavadinimų, nei veiklos sričių. Tačiau, jei yra pageidavimas detaliau susipažinti su pasiektais rezultatais bei išgirsti klientų vertinimus, trišaliu susitarimu (jei nebus interesų konflikto) galime suorganizuoti pažintinį susitikimą įmonėse ir pasidalinti rezultatai bei sprendimais. Įvykdyti/įgyvendinti: Projektuose pasiekti rezultatai (neskelbiami rezultatai, kurie gali išduoti įmonės pobūdį arba technologines specifikas).

Gaminio ciklo laikas gamyboje sutrumpėjo

Vertės nekuriančių etapų laikas sutrumpėjo

Ruošinių skaičius tarp gamybos etapų sutrumpėjo per

Gamybos našumas išaugo

145%

40%

94%

28%

 

Laikas skiriamas gamybos planavimui sutrumpėjo Nuo 2h iki 30min. per dieną
Gamybos našumas išaugo 23%
Perderinimo laikas sutrumpėjo 56%
Gamybos ciklas sutrumpėjo 20%
Bendras užsakymo ciklas sutrumpėjo 43%
Gamybos kaštai sumažėjo 15%
Pelningumas išaugo 8%