Paslaugos / veikla

Hello world! Please change me in Site Preferences -> This Category/Section -> Lower Description Bar

Šiandien Lietuvos verslas turi visą eilę makroekonominių iššukių, išeitis – efektyvumo didinimas ir inovacijų diegimas.

Mūsų veikla nukreipta į verslo procesų optimizavimą, racionalizavimą, inovacijų diegimą ir efektyvumo kėlimą. Įgyvendiname realius optimizacinius projektus įmonėse, prieš tai įvertinus jų ekonominį efektą. Konsultuojame įmones, norinčias įsivertinti tikėtiną optimizacijos naudą ir ekonominį potencialą.

Mūsų projektų ir konsultacijų „kertiniai akmenys“, kuriais mes siekiame padėti:

 • Organizuoti gamybos technologinius procesus taip, kad jie vyktų kuo optimaliau, tolygiai, ir kuo mažesnėmis sąnaudomis bei resursais;
 • Atlikti įmonių energetinį vertinimą ir padėti įgyvendinti priemones, siekiant sumažinti energetinių išteklių eikvojimą;
 • Organizuoti kompanijos pagrindinius verslo procesus taip, kad išaugtų vertę kuriančių procesų efektyvumas ir išeiga, o šalutiniai procesai vyktų greitai, su mažiausiom sąnaudom.
 • Organizuoti darbo aplinką taip, kad sumažėtų tiesioginės ir netiesioginės išlaidos bei pakiltų darbo našumas ir produktyvumas;
 • Organizuoti pardavimų darbą taip, kad pardavimų planas taptų strategijos ir taktikos ašimi, pardavėjų darbas taptų žymiai profesionalesnis ir efektyvesnis;
 • Ieškoti mokslinių, technologinių ir vadybinių inovacijų, kurios suteiktų galimybę pakelti kompaniją į aukštesnį konkurencingumo lygį.

Mūsų veiklos ir konsultavimo sritys yra šios:

 • “6 sigmos“;
 • „Lean“;
 • „5S“;
 • Procesų analizė, matematinis modeliavimas ir operacijų valdymas;
 • Gamybos planavimo optimizacinių modelių sudarymas;
 • Procesų statistinis monitoringas;
 • Energetinis vertinimas;
 • Procesų žemėlapių sudarymas (angl. „process mapping“);
 • Vertės srovės sudarymas (angl.“ value stream“);
 • Pardavimų planų sudarymas;
 • Pardavimų veiklos efektyvumo didinimo ir veiklos optimizavimas.